Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Ekotoksykologia Zobacz
Planowanie przestrzenne Zobacz
Polityka ochrony środowiska Zobacz
Statystyka i modelowania w naukach o środowisku Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/