Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Biologia i mikrobiologia Zobacz
Chemia i biochemia Zobacz
Ekologia i ochrona przyrody Zobacz
Fizyka Zobacz
Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo Zobacz
Hydrologia, meteorologia i klimatologia Zobacz
Instrumenty ochrony środowiska Zobacz
Inżynieria procesowa Zobacz
Matematyka Zobacz
Prawo i ekonomia w ochronie środowiska Zobacz
Techniki odnowy środowiska Zobacz
Technologie bioenergetyczne Zobacz
Technologie ochrony środowiska Zobacz
Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważnego rozwoju Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/